V75 TIPS TILL BJERKE LÖRDAG 16 NOVEMBER

DÅ FÅR VI TIPS FRÅN VÅR
NORSKA TRAVEXPERT ÖYSTIEN UNNELAND
VILKA NORSKA TRAVHÄSTAR VI SKA STRECKA...
VÄLKOMMEN ÅTER...